Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik kapsamında nükleer tıp ve radyoloji merkezleri