TÜBA 14 boş takım için en az lise mezunu işçi arıyor! Son müracaat ne vakit?

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TÜBA Uzmanı, Avukat, İdari Uzman Bilgi Hazırlama Denetim İşletmeni, Memur, Arşiv Memuru, Mütercim, Sekreter, Sürücü, Grafiker, Kütüphaneci, Teknisyen ve Hizmetli takımları için işçi alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adaylar ortasından görevlendirme sağlayacak olan kurum, en az 70 KPSS puan kaidesi arıyor. İşte müracaat formu ve merak edilen ayrıntılar…

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

TÜBA işçi alımı 15 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 25 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No: 112 Çankaya – ANKARA ve Maçka Ofisi – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yabancı Lisanlar Yüksekokulu 34367 Maçka – İSTANBUL adresinde yer alan Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı’na müracaat formu ve gerekli dokümanlar ile birlikte şahsen müracaatta bulunmaları gerekiyor.

BAŞVURU FORMU

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1. Müracaat formu (Elle yahut bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış Müracaat formu linki ilan sonunda yer almaktadır.)

2. Adayın özgeçmişi

3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası

4. KPSS Sonuç belgesi

5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet evrakları, lisan evrakları, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli öbür dokümanlar vb.)

6. Adayın daha evvelki iş tecrübelerine ilişkin ispatlayıcı dokumanlar

TÜBA Uzmanı için;

1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet evrakı (Adayın yurtdışında tamamladığı eğitimler için YÖK denklik evrakı talep edilir.)

2. YDS’den en az (C) düzeyinde puan aldığını gösterir doküman yahut lisan yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen geçerliliği bulunan öteki bir doküman (YÖKDİL dokümanı kabul edilmeyecektir).

3. Varsa adayın muharrir olduğu akademik yayınlar

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Tüm durumlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi İşçi Yönetmeliği’ne nazaran 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunda yer alan genel kuralları sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması kuralı aranır

TÜM HÜKÜMLER

1. Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel kararlara nazaran yasal süreç yapılacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp mühleti içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler yahut misyona başladıktan sonra rastgele bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine müracaat sonucunun katılaştığı ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan sıralamasına nazaran atama yapılarak mukavele imzalanabilecektir.

3. TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

RESMİ İLAN METNİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.