İşte 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay detayları duyurdu…

İşte 2022 yılı Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay detayları duyurdu…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti hükümetlerinin 20’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından hazırlanan 4’üncü bütçenin TBMM Başkanlığı’na sunulmaya hazır olduğunu belirterek, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ‘2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Oktay, 2022 yılı bütçe hazırlıklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla tamamlandığını belirtti.

‘TÜM KAMU KAYNAKLARIMIZ ETKİN ŞEKİLDE KULLANILDI’

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulmaya hazır durumda olduğunu kaydeden Oktay, “AK Parti hükümetleri döneminde elde ettiğimiz tüm kazanımlar için bütçelerimiz etkili birer araç olarak kullanılmıştır. Bütçe disiplini ilkemiz çerçevesinde oluşturulan mali alan, iktisadi kalkınmaya yönelik ulaştırma, tarım ve enerji gibi alt yapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere sosyal gelişime yönlendirilmiştir. 2022 yılı bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 20’nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından hazırlanan 4’üncü bütçedir. Koronavirüs salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği bir gerçektir. Çoğu ülke ekonomilerinin küçüldüğü geçtiğimiz yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırlamıştık ve yıl boyunca tüm kurumlarımız kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandılar. Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, koronavirüs salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır” dedi.

‘BÜTÇE TEKLİFİ YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ ODAĞINA ALARAK HAZIRLANDI’

Yeni yatırımlara salgın döneminde de hız kesmeden devam ettiklerini belirten Oktay, “Bu başarıda maliye politikamızı güçlü bir biçimde kullanıyor olmamız önemli ölçüde etkili olmaktadır. 2022 bütçe teklifini de koronavirüs salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretlerimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır. Bütçemiz, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak niteliktedir. Bu yaklaşım ile sadece emisyon azaltıcı değil, aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz” diye konuştu.

‘YENİLİKÇİ VE ÇEVRECİ BİR BÜTÇE’

2022 yılı bütçesinin insanı merkeze alan bir icraat bütçesi olduğunu ifade eden Oktay, “Yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı olacaktır. 2022 bütçesi; yapay zeka ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir. Sağlıktan eğitime, güvenlikten ulaştırmaya, sanayiden ekonomiye, kadının güçlendirilmesinden sosyal yardımlara kadar her alanda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde somut ve dinamik politikaları, bütçemiz temelinde birer birer uygulamaya geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÇE GİDERLERİ 1 TRİLYON 750 MİLYAR 957 MİLYON LİRA’

Oktay, merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 adet kamu idaresi bütçesinin bulunduğunu söyleyerek, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre, dağılımı ise şöyledir; personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 128,1 milyar lira, cari transferler 657,3 milyar lira, sermaye giderleri 132,3 milyar lira, sermaye transferleri 10 milyar lira, borç verme giderleri 61,6 milyar lira, yedek ödenekler 27,4 milyar lira, faiz giderleri 240,4 milyar lira” dedi.

‘ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ’

Oktay, tüm çocukların kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim alt yapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere 2022 bütçesinin yüzde 15,6’sını eğitime ayırdıklarını belirterek, “Aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre, yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız” diye konuştu.

‘AŞI TEMİNİ İÇİN BÜTÇEDEN KAYNAK AYRILDI’

Eğitimle birlikte hükümetleri döneminde en fazla önem verdikleri konuların başında sağlığın geldiğini kaydeden Oktay, şunları söyledi:

“Koronavirüs salgınıyla yürüttüğümüz başarılı mücadele, sağlık alt yapımızın sağlamlığını ve personelimizin yüksek potansiyelini ortaya koymuştur. Sağlık alanında vatandaşlarımız için gereken her hizmeti gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan vermeden sunduk; sunmaya da devam ediyoruz. Böyle bir küresel kriz döneminde, ülkemizde sağlık alt yapısına ve insan kaynağına yapılan yatırımların karşılığını her yönüyle almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 2022 yılında da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı temini başta olmak üzere sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulacak kaynak bütçede öngörülmüştür. Buna aşı geliştirme faaliyetleri ve kendi aşımızın üretimi ve vatandaşlarımıza sunulması da dahildir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7’ye yükseltiyoruz.”

‘SOSYAL HARCAMALARA 104,2 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRIYORUZ’

Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ayrılan toplam kaynağın 304,6 milyar liraya ulaştığını ifade eden Oktay, “Sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını ise 104,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu tutar 2022 yılı bütçesinin yüzde 6’sına denk gelmektedir. 2022 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 23,4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15,6 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13,2 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2,4 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkan sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,5 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 1,3 milyar lira, asker ailelerine yardım kapsamında 161 milyon lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 295 milyon lira kaynak ayırdık” dedi.

‘TARIMA 57,6 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK’

2022 yılında tarıma 57,6 milyar lira kaynak ayırıldığını söyleyen Oktay, “Bu kapsamda tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal Kamu İktisadi Teşebbüslerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırıyoruz. Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3,7 milyar lira düzeyindeyken, 2021 yılında bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık, 2022 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıyoruz” diye konuştu.

‘REEL KESİM DESTEKLERİ İÇİN 68,9 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRIYORUZ’

Son 2 yıl içinde önemli ölçüde artırdıkları reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektör ile birlikte büyüme stratejilerini sürdüreceklerini belirten Oktay, “Özel sektör yatırımlarının oluşturduğu katma değer ve istihdamın kıymetini biliyor, son yıllarda önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine, 2022 yılında da devam ediyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5,2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2,9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1,8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz” diye konuştu.

‘SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU İÇİN YÜZDE 39 KAYNAK ARTIŞI’

Oktay, savunma sanayiindeki yerlilik millilik oranını yüzde 20’ler seviyesinden yüzde 80’lere yükselterek dışa bağımlılığı büyük oranda azalttıklarını belirterek “Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz doğrultusunda; merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak, 2021 yılında 139,7 milyar lira iken, 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar liradır. Ayrıca Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak kaynak yaklaşık yüzde 39 artışla 2022 yılında 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

‘ORMANLARIN KORUNMASI ÖDENEKLERİNİ YÜZDE 55 ARTIRDIK’

Önceki yıla göre önemli düzeyde ödenek artışı alan başlıca programlar hakkında da konuşan Oktay, şunları kaydetti:

“Kadının Güçlenmesi programının ödeneğini iki kattan fazla arttırarak 943 milyon liraya yükselttik. Sanayinin Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi programı ödeneğini bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artırarak 20 milyar 932 milyon liraya çıkardık. Ormanların ve Doğanın Korunması programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik.”

KANUN TEKLİFİNİ BAĞLADI

Oktay, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla yürüdüklerini söyleyerek, “Vatandaş odaklı bir ‘icraat bütçesi’ olarak hazırladığımız 2022 yılı bütçemizi, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşma ve vatandaşlarımızın refahını artırma yönündeki çalışmalarımızın bir halkası olarak yüce Meclis’imizin takdirlerine sunacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği avantajları en etkin biçimde kullanarak bütçeden milletimiz için en güzel çıktıları sağlayacağız” dedi.

Oktay, konuşmasının ardından ‘Hayırlı uğurlu olsun inşallah’ diyerek bütçe kanunu teklifinin olduğu klasörleri sembolik olarak bağladı.

Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.